Tento rok prišlo Mesto Pezinok prvýkrát s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote a výzva smerovala na verejnú zeleň v našom meste. Predstavujeme vám projekty, ktoré prostredníctvom poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Pezinok, časť participatívny rozpočet, získajú dotáciu na realizáciu svojich nápadov.

Do hlasovania sa zapojilo 1315 občanov mesta Pezinok, ďakujeme.

V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov budeme navrhovateľov projektov kontaktovať.

PORADIE PROJEKTOV, PODĽA VAŠICH HLASOV, JE NASLEDOVNÉ:

 1. Faunová záhrada

  Počet hlasov: 281
 2. Nový parčík na ulici 1. mája 43 - 1. etapa

  Počet hlasov: 188
 3. Oddychová a relaxačná zóna VN Dolná tehelňa Pezinok

  Počet hlasov: 149
 4. Predĺženie gaštanovej aleje na Suvorovovej

  Počet hlasov: 147
 5. Revitalizácia detského ihriska na Starom Dvore

  Počet hlasov: 133
 6. 1. etapa výsadby - Revitalizácia parku Grinava

  Počet hlasov: 120
 7. Úprava okolia vstupu do bytového domu na Svätoplukovej 5

  Počet hlasov: 109
 8. Skrášlime si detské ihrisko na Hroznovej

  Počet hlasov: 106
 9. Skrášlenie elektrických rozvodových skriniek v centre mesta

  Počet hlasov: 30
 10. Levanduľové záhony

  Počet hlasov: 20
 11. Ostrovčeky na hlavnom ťahu v Grinave

  Počet hlasov: 20
 12. Nový parčík na ulici 1. mája 43 - 2. etapa

  Počet hlasov: 12

Celkový počet hlasov: 1315