Popis projektu:

Roky sa nevieme vzdať vízie, že cestné ostrovčeky na štvorprúdovej ceste v mestskej časti Pezinka Grinava budú kvetinové.

Charakteristika žiadateľa:

Občianska iniciatíva GRINAVA – Sme občianske združenie, ktoré sa venuje všestranným oblastiam verejného života v mestskej časti Pezinka Grinava.

Podrobný opis projektu:

V roku 2011 sme revitalizovali tri cestné ostrovčeky na hlavnom dopravnom ťahu v Grinave – na križovatke ulíc Myslenická – Štúrova. Vymenili sme kamennú drť za pôdu a vysadili sme kvety. Svojpomocne sme sa snažili zabezpečovať nevyhnutné zavlažovanie, a to v spolupráci s barom FINE, ktorý bol v tom čase v prevádzke. Po zatvorení baru v roku 2017 sme stratili možnosť zavlažovať ostrovčeky a tým sa výsadba znehodnotila a zostala iba náhodná.

Po možnosti žiadať o dotáciu z participatívneho rozpočtu so zameraním na zeleň, sme v našom občianskom združení prehodnotili ešte posledný pokus o udržanie výsadby zelene na ostrovčekoch. Po konzultácii s odborníkmi v tejto oblasti by sme chceli vysadiť pôdopokryvné druhy kvitnúcej zelene, ktorá je minimálne závislá na neprírodnej závlahe a využíva sa na tzv. zelené strechy. Tento druh zelene (napr. rozchodníky, skalné ruže a pod.) by sme zvolili z dôvodu, že pretrváva stav, kedy nemám odkiaľ zabezpečiť polievanie.

Realizácia projektu bude spočívať v revitalizácii výsadby, vyburinenie a následná nová výsadba. Cieľom projektu je zveľadanie životného prostredia v jeho exponovanej časti. Nemalý vplyv na túto našu snahu majú aj naše osobné skúsenosti v neďalekom Rakúsku, ale aj Maďarsku, kde sú na cestách bežné kvetinové ostrovčeky. Prínos projektu spočíva aj v motivácii iných na zveľaďovanie svojho okolia.

Do projektu sa okrem priamych členov nášho občianskeho združenia zapojí aj verejnosť, odhadom spolu v dlhodobom horizonte 20 – 30 ľudí. Okrem výsadby sa budeme starať aj o úpravu ostrovčekov a to cca 3 – 4x ročne, vo vegetačnom období.

Výstupy projektu:

Na realizáciu projektu potrebujeme nakúpiť vhodné druhy a množstvo rastlín, vhodných na tento typ umiestnenia – neustále vystavenie slnku a výlučne prírodná závlaha.

Cieľová skupina:

Projekt je určený pre najširšiu možnú verejnosť Grinavy, Pezinka a všetkých tranzitujúcich cez náš hlavný dopravný ťah.

Udržateľnosť projektu:

žiaľ, v záujme zachovať korektnosť, musíme povedať, že nevieme garantovať dlhoročnú udržateľnosť tohto projektu. Avšak z našej výsadby, ktorú sme realizovali pred rokmi, zostali práve dva druhy rastlín s požadovanými odolnými vlastnosťami, ktoré sú na ostrovčekoch do dnes viditeľné aj bez údržby.

Miesto realizácie:

Cestné ostrovčeky na hlavnom ťahu v Grinave na križovatke ulíc Myslenická – Štúrova.
Označenie cesty 502/11.

Požadovaná výška dotácie:

1000,00 €


Poznámka: Informácie sú prevzaté zo žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ doručil Mestu Pezinok.