Participatívny rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu, ktorý bol prvýkrát zavedený v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre. Upravená verzia sa implementuje už niekoľko rokov aj v Európe a úspešne sa začala realizovať aj na Slovensku.

Participatívny rozpočet je procesom dobrovoľnej, priamej a univerzálnej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia určitého miesta či oblasti  (obce, mestá, samosprávne kraje) či členovia komunít, združení a verejných či neverejných inštitúcií diskutovať a rozhodovať o využití časti rozpočtu resp. o jeho výdajovej alebo príjmovej stránke.

Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania cez formu tvorby konkrétnych projektov, ich  výber, voľbu a následný monitoring.

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu mesta na základe navrhnutých projektov jeho obyvateľov.

Participatívny rozpočet je proces založený na niekoľkých princípoch:

na rozvoji kultúry demokracie
na rozvoji aktívnej občianskej činnosti
na vytvorení vzťahu a posilňovaní dôvery medzi zástupcami a členmi komunity
na transparentom presmerovaní finančných prostriedkov v súlade s verejnou mienkou
na transparentnom presmerovaní finančných prostriedkov v prospech sociálne slabších skupín obyvateľov