Popis projektu:

Cieľom revitalizácie riešeného územia je vytvorenie verejného priestoru pre oddych obyvateľov miestnej časti ako aj návštevníkov územia. Rozsah 1. etapy je ohraničený murovaným oplotením susedného rodinného domu a obrubníkmi definujúcimi okraje chodníkov a spevnenej plochy námestia vo výkrese je plocha vyznačená zeleným podfarbením. V tomto nepravidelnom trojuholníku sú navrhnuté výsadby kríkov / maliny, Šípky, liesky/ a stromov /jablone, hrušky, čerešne a brezy/.

Charakteristika žiadateľa:

Chotár Grinava. Som architekt a dobrovoľník, autor myšlienky vytvorenia verejného priestoru v území súčasnej parkovej úpravy, spolu s kolegami som inicioval viaceré stretnutia s mestskou samosprávou od roku 2012.

Podrobný opis projektu:

Park sa nachádza na rovinatom pozemku, ohraničený asfaltovou štvorprúdovou komunikáciou Myslenickej ulice pozdĺž ktorej sa tiahne chodník pre peších na južnej strane, panelovým korytom potoka na západnej strane a murovaným oplotením pozemku s pôvodným habánským domom na východnej strane. Územie parku v svojej podobe v súčasnosti slúži na rozbiehajúce sa spoločenské akcie, tvorí komunikačnú líniu pre prístup od zástavky železnice do centra obce pozdĺž potoka. V jeho severnej časti je umiestnená oceľová lávka pre peších pre prístup k základnej Škole. Druhá lávka je súčasťou betónového mostu pre automobily na Myslenickej ulici pri evanjelickom kostole. Sú tu umiestnené dva pomníky padlým hrdinom z 1. a II. svetovej vojny jednoduchý spevnený chodník k jednému z nich. V strede územia je osadená detská veža s preliezačkami a šmykľavkou okolo ktorej sú rozmiestnené lavičky na sedenie.

Pôvodná zeleň je tvorená stromami smrek, javory, lipy, gledíčia trojtŕňová a borievky. Z funkčného, estetického a priestorového hľadiska je zeleň nepostačujúca. Dreviny sú rôzneho veku, boli vysádzané postupne v rôznych obdobiach voľne v území, bez koncepcie a bližšieho architektonicko-urbanistického zámeru. Pôdny pokryv je tvorený zmesou tráv a bylín, ktoré nahrádzajú trávny porast.

Rozsah 1.etapy je ohraničený murovaným oplotením susedného rodinného domu a obrubníkmi definujúcimi okraje chodníkov a spevnenej plochy námestia vo výkrese je plocha vyznačená zeleným podfarbením. V tomto nepravidelnom trojuholníku sú navrhnuté výsadby kríkov / maliny, Šípky, liesky/ a stromov /jablone, hrušky, čerešne a brezy/.

Výsadba 1. etapy sa nachádza za priestorom pre spoločenské akcie. Na voľnej trávnatej ploche pred hľadiskom je priestor pre javisko – montovanú tribúnu, ktorá dočasne vytvorí plochu pre účinkujúcich. Okolie mobilného javiska ja tvorené výsadbou okrasných listnatých stromov, ktoré čiastočné zakrývajú rodinné domy v susedstve a kvitnúcich listnatých krov navrhnutých v záhone pozdĺž murovaného oplotenia. Súčasťou výsadby v tejto časti parku je aj navrhovaná výsadba ovocných stromov jabloň, hruška, čerešňa) a ovocných krov (malina, ostružina) v blízkosti chodníka pri krížovom premostení cez potok.

Počet zapojených osôb do výsadby 11.

Výstupy projektu:

V rámci prvej etapy bude vysadených 11 stromov a 33 kríkov.

Cieľová skupina:

Projekt je prioritne určený pre obyvateľov historickej časti Grinava, po dokončení celej revitalizácie parku aj pre obyvateľov okolitých obcí či Pezinku, všetkých ktorí vyhľadávajú bezbariérové plochy bez prístupu áut, cyklisti, korčuliari, mamičky s kočíkmi ale aj pre seniorov.

Udržateľnosť projektu:

11 stromov a 35 kríkov. Ovocné stromy budú v zimnom období opatrené rezom. Kríky malín budú v jarnom období pri prerastení vytrieďované ostatné kríky a stromy nevyžadujú držbu. V prípade výpadku či uschnutí budeme chýbajúce stromy a kríky dopĺňať.

Miesto realizácie:

Pezinok, Grinava, Myslenická 142, p.č. 377/1

Požadovaná výška dotácie:

1000,00 €


Poznámka: Informácie sú prevzaté zo žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ doručil Mestu Pezinku.