Popis projektu:

Elektrické rozvodové skrinky v centre Pezinka špatia naše ulice. Jednoduchou úpravou – pomaľovaním vkusnými motívmi a úpravou ich okolia- posadením nenáročných kvetín chceme tieto miesta esteticky pozdvihnúť a skrášliť. Radi by sme touto aktivitou ukázali, že veľa vecí okolo nás vieme zlepšiť aj my sami a podnietiť tak ďalšie podobné doborovoľnícke aktivity na skrášlenie ulíc nášho mesta.

Charakteristika žiadateľa:

Pezinský okrášľovací spolok – Sme skupina dobrovoľníkov z Pezinka a radi by sme pomohli naše mesto skrášliť. Okolo nás si všímame mnoho vecí, ktoré jednoduchou úpravou a s trochou šikovnosti by mohli pozdvihnúť prostredie, v ktorom žijeme. Radi by sme takéto aktivity rozbehli a ďalej šírili a zapojili do nich aj ďalších priateľov – pezinčanov. Pripravených nápadov máme viac, chceme pokračovať.

Podrobný opis projektu:

Elektrické rozvodové skrinky v centre mesta veľmi špatia ulice centra Pezinka. Zamerali by sme sa na úpravu tých, ktoré sa nachádzajú na frekventovaných miestach blízko centra a ktorých úprava môže mať hneď pekný viditeľný dopad na príjemný vzhľad nášho mesta. Samozrejme účel objektov a ich dostupnosť zostane zachovaná, ide iba o vonkajšiu úpravu vzhľadu plechového obalu skriniek a ich najbližšieho okolia.

Plánujeme upraviť nasledovné el. skrinky:

 1. Križovatka Mladoboleslavská – Záhradná ulica
 2. Roh Holubyho – Farská
 3. Štefánikova ul. – skrinky pri obytnom dome za OD Jednota
 4. Štefánikova ul. – na rohu Farskej pred pekárňou častá
 5. Hlavná križovatka Bratislavská – smer ŽST na oboch stranách cesty
 6. Park – Radničné námestie pred kaviarňami
 7. Križovatka Bratislavská – Bernolákova.
 8. Križovatka Moyzesova – Kollárova (oproti TB)

Navrhujeme použiť 2-3 základné farby: bielu, svetlošedú a tmavošedú ako podklad na všetky skrinky, podľa farebnosti motívu a vzhľadom ku okoliu. Na základný náter (2 nátery na ošetrený povrch, s odstránením nálepiek a plagátov) by sme použili farebné vizuály- rôzne kvetinové motívy, s ktorými zladíme kvetinovú výsadbu v okolí skriniek (tam, kde je to možné, nenáročnú na údržbu), napr. levandule, maky, aksamietnica, šalvia, begónie, suchomilné rastliny a skalničky.

Výstupy projektu:

Každú upravenú skrinku (na 8 navrhnutých miestach) a jej okolie zdokumentujeme a podklady poskytneme MsÚ. Rovnako výsledky našej práce chceme zdieľať na sociálnych médiách (feb stránka Pezinok a tiež feb stránka Pezinský okrášľovací spolok) a prizval k nasledujúcim podobným aktivitám ďalších priateľov a občanov.
Radi by sme touto aktivitou rozbehli reťaz ďalších podobných dobrovoľníckych aktivít v meste, ktoré nevyžadujú veľké zdroje, ale majú rýchly a viditeľný dopad na výzor nášho mesta.

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou sú všetci občania a rovnako návštevníci mesta Pezinok, ktorí iste zaregistrujú peknú úpravu skriniek a ich okolia v centre, na dôležitých miestach pohybu. V budúcnosti by sme veľmi radi zdieľali výzvy na dobrovoľnícke aktivity na stránke mesta a takým spôsobom zapojili čo najviac obyvateľov. Takéto zapojenie má následne aj pozitívny dopad na postoj obyvateľov k majetku mesta a k prostrediu – viac ho chránia a vážia si výsledky aj svojej prace.

Udržateľnosť projektu:

Skrinky budu priebežne sledované. Pokiaľ časom príde k vyblednutiu, prípadne poškodeniu (napr. vandalmi, sprejermi), danú aktivitu budeme opakovať (predpoklad osvieženia farieb po cca 2-3 rokoch – podla skúseností dobrovoľníkov z podobného projektu z BA – Rača). Radi by sme ku skrinkám neskôr pridali farebnú úpravu – skrášlenie ďalších objektov (shodísk, zábradlí, chodníkov, vodorovných „ihrísk“ – nápady sú súčasťou projektu, ktorý bol predložený našou skupinou prednostovi aj primátorovi), aby mesto pôsobilo vkusne, udržiavane a živo. Mesto sa zameriava na veľké a dôležité projekty – úprava chodníkov, parkov a zelene a dobrovoľníci by mohli pomáhať práve takými „malými“ projektami, ktoré celkový zámer a efekt vedenia mesta dotvoria a podporia.

Miesto realizácie:

 1. Križovatka Mladoboleslavská – Záhradná ulica
 2. Roh Holubyho – Farská
 3. Štefánikova ul. – skrinky pri obytnom dome za OD Jednota
 4. Štefánikova ul. – na rohu Farskej pred pekárňou častá
 5. Hlavná križovatka Bratislavská – smer ŽST na oboch stranách cesty
 6. Park – Radničné námestie pred kaviarňami
 7. Križovatka Bratislavská – Bernolákova.
 8. Križovatka Moyzesova – Kollárova (oproti TB)

Požadovaná výška dotácie:

1000,00 €


Poznámka: Informácie sú prevzaté zo žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ doručil Mestu Pezinok.