Popis projektu:

Výsadba levanduľových záhonov na skrášlenie okolia na sídlisku Sever v Pezinku.

Charakteristika žiadateľa:

OZ Aktivity Sever vzniklo v roku 2014 za účelom aktivizovania občanov v spoločenskej, kultúrnej, športovej a verejnoprospešnej činnosti.

Podrobný opis projektu:

Cieľom projektu je skrášlenie okolia bytového domu na Svätoplukovej 3 a 1 a to vytvorením levanduľových záhonov okolo bytoviek na trávnatej ploche patriacej mestu.

Výstupy projektu:

Výsadba levanduľových záhonov pri bytových domoch na Svätoplukovej 3 a 1 v Pezinku.

Udržateľnosť projektu:

O levaduľové záhony budú udržiavané členmi OZ Aktivity SEVER a dobrovoľníkmi z radov občanov. Udržiavanie bude vykonávané polievaním a hnojením určených podľa pokynov na
výsadbu a udržiavanie levandulí.

Miesto realizácie:

Svätoplukova 3 a 1 Pezinok.

Požadovaná výška dotácie:

1000,00 €


Poznámka: Informácie sú prevzaté zo žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ doručil Mestu Pezinok.