V roku 2019 prišlo mesto Pezinok prvýkrát s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. V prvom ročníku bolo zrealizovaných deväť projektov financovaných z participatívneho rozpočtu, ktoré Pezinčania svojou dobrovoľnou činnosťou uskutočnili v našom meste. Minuloročná výzva smerovala na verejnú zeleň.

Participatívny rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu, ktorého upravená verzia sa implementuje už niekoľko rokov aj v Európe a úspešne sa začala realizovať aj na Slovensku. Ide o proces dobrovoľnej, priamej a univerzálnej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia určitého miesta či oblasti  (obce, mestá, samosprávne kraje) alebo členovia komunít, združení a verejných i neverejných inštitúcií diskutovať a rozhodovať o využití časti rozpočtu, resp. o jeho výdajovej alebo príjmovej stránke.

Participatívny rozpočet umožňuje mestu na základe hlasovania obyvateľov prideliť časť výdavkov z rozpočtu mesta projektom navrhnutým samotnými obyvateľmi. V roku 2019 bolo zrealizovaných týchto deväť projektov financovaných z participatívneho rozpočtu:

  1. Aktivity SEVER v rámci projektu „Levanduľové záhony“ na Svätoplukovej 1 a 3 boli vysadené levanduľové záhony na skrášlenie okolia pred vstupnými dverami a na trávnatej ploche medzi bytovými domami.
  2. Občianska iniciatíva GRINAVA v rámci projektu „Ostrovčeky“ vysadili na troch ostrovčekoch na križovatke ulíc Myslenická a Štúrova rastliny, pôdokryvné rozchodníky a päť kríkov a podsypali perlitom.
  3. Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku, Na bielenisku 4 v rámci projektu „Úprava okolia vstupu do bytového domu Svätoplukova 5 Pezinok“ vysadili trávy, živý plot a kamene pre zvýšenie estetiky vstupu do domu.
  4. Slovenský rybársky zväz v rámci projektu „Oddychová a relaxačná zóna VN Dolná tehelňa Pezinok“ osadili okolo vodnej nádrže 10 lavičiek, ktoré budú slúžiť na oddych.
  5. Skupina Saďme stromy v rámci projektu „Predĺženie gaštanovej aleje na Suvorovovej“ vysadili do pruhu zeme pred parkoviskom šesť javorov, ktoré sú oplotené kovovým pletivom a podopreté bambusovými kolmi. Lokalita (optické káble na pôvodnom území)  a druh stromov museli byť zmenené, aby plody stromov nepoškodzovali autá na parkovisku.
  6. Obyvatelia Starého dvora v rámci projektu „Revitalizácia ihriska na Starom Dvore“ vysadili tri stromy a osadili tri lavičky do priestoru detského ihriska.
  7. Chotár Grinava v rámci projektu „Revitalizácia parku Grinava“ vysadili 7 stromov a 57 kríkov. Stromy boli podsypané štartovacím záhradným substrátom a upevnené drevenými kolmi.
  8. Rodičia z Muškátu s projektom „Skrášlime si detské ihrisko na Hroznovej ulici“ vysadili dreviny, osadili hmyzí hotel, vtáčie kŕmitko a búdku, upravili si pieskovisko a pre rodičov a deti pribudli gabiónové lavičky a stôl.
  9. Pezinský okrášľovací spolok s projektom „Rozveseľme naše mesto“ skrášlili dve elektrické rozvodové skrine na križovatke Mladoboleslavská – Záhradná ulica a na Radničnom námestí.


Celkovo bolo vyplatených 6 954,05 Eur z 20 000 € určených na projekty z participatívneho rozpočtu.


Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy