Popis projektu:

Ako žiadatelia by sme radi použili finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu na revitalizáciu detského ihriska na sídlisku Starý dvor.

Charakteristika žiadateľa:

Obyvatelia Starého dvora – Žiadatelia sú rodičia, ktorí pravidelne navštevujú detské ihrisko so svojimi deťmi a tak poznajú jeho slabiny, prípadne opotrebenia.

Podrobný opis projektu:

Detské ihrisko bolo kompletne rekonštruované pre niekoľkými rokmi. Dnes sú už značne opotrebené a zvetrané hlavne drevené prvky ako aj lavičky na sedenie. Lavičky potrebujú kompletnú výmenu dosiek, taktiež je potrebné doplnenie lavičiek hlavne pod stromami v tieni.
Taktiež je potrebná výmena zavesených húpačiek, nakoľko už nespĺňajú bezpečnostné štandardy. Vhodné by bolo tiež vysadenie niekoľkých stromov v areály ihriska, ktoré by poskytovali tieň v najhorúcejších častiach dňa.

Výstupy projektu:

Výstupom projektu bude materiálová a pracovná dokumentácia.

Cieľová skupina:

Deti v predškolskom a školskom veku ako aj ich dozor.

Udržateľnosť projektu:

Štandardná údržba vykonávaná či už mestom alebo dobrovoľníkmi.

Miesto realizácie:

Detské ihrisko na sídlisku Starý dvor v Pezinku.

Požadovaná výška dotácie:

1000,00 €


Poznámka: Informácie sú prevzaté zo žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ doručil Mestu Pezinok.